Barnduken tillverkar verktyg för barn och deras vuxna som främjar emotionell och social utveckling. Vårt mål är att skapa tillgängliga och evidensbaserade produkter som berikar och underlättar positiv kommunikation och lärande i utmanande situationer.

Vi har bred erfarenhet från sjukvård, familjeliv och psykisk hälsa. Samtalsstöden består ofta av material i pappersform såsom posters, broschyrer och samtalsdukar men vi har även chatbotar och möjlighet att ta fram digitala interaktioner i exempelvis appform.

Våra tjänster

Hur vi jobbar

Våra projekt börjar alltid med att skapa förståelse för barnets behov och kontext. Det är nödvändigt för att vi ska kunna skapa verktyg som gör största möjliga nytta för barnet. I korthet har vi en flexibel trestegsprocess, alltid i nära samarbete med våra uppdragsgivare.

 1. Utforskning av barnets behov
  Tillsammans med uppdragsgivare skapar vi en förståelse för barnets behov och kontext för att därefter bilda en gemensam uppfattning om vad ni vill uppnå.

 2. Applicering av behållare
  Vi använder "Behållare" som är tematiska samtalsstartare för att ta oss an olika typer av samtalsämnen. Dessa är utformade för att möta behoven identifierade i fas 1 samt skapa engagemang kring det aktuella ämnet.

 3. Finjustering
  Vi förfinar och tar fram en prototyp vi gemensamt testar på barn och deras vuxna. Sen är vi klara för produktion!

Erfarenhet

Att kommunicera med barn är svårt och för bästa effekt krävs anpassat material. Vi är mycket tacksamma för möjligheten att få hjälpa barn oavsett sammanhang. Här är några exempel på projekt:

 • Sjukhus: Samtalsstöd i flera sammanhang, bland annat för barn som anhöriga samt väntan på vård

 • Juristfirmor: Verktyg för att hjälpa barn genom separation

 • Hälsoorganisationer: Stöd för att främja barns mentala och fysiska hälsa i skolor och samhällen