FÖR BARNS PSYKISKA HÄLSA OCH VÄLMÅENDE.

Genom engagerande, roliga och riktade samtalsförslag hjälper vi barn att hantera både vardagens utmaningar samtidigt som vi bygger långsiktig psykisk hälsa och resiliens.

Att prata med barn om vissa ämnen kan kännas svårt. Genom att inkludera lek och spel ger vi barnen en trygg plats att utforska, fantisera och uttrycka känslor. Med verktyg och metoder med grund i modern psykologi stödjer vi samtal om allt från separation och sjukdom till mobbing. Vi skapar förutsättningar för lek, samarbete och förtroende, vilket är avgörande för barns mentala hälsa och livsglädje.

STÄRK BARN MED LEK

Familjens Jurist vände sig till Barnduken för att utveckla hur de stöttar barn när föräldrar går skilda vägar. Med våra verktyg och deras expertis skapade vi en samtalsduk för att hjälpa barn möta dessa utmaningar på ett så bra sätt som möjligt.

På bilderna till höger ses Familjens Jurist visa upp denna samtalsduk på Barnrättsdagarna 2024.

Case: Barnduken på Barnrättsdagarna

Resiliens

Vi hjälper barn att utveckla motståndskraft och förmågan att hantera livets utmaningar på ett positivt sätt. Genom att bygga resiliens kan barnen bättre navigera förändringar och återhämta sig från motgångar.

Självkänsla

Vi stärker självkänslan och ger verktyg att ta positiva beslut och hantera utmaningar. Genom att öka självkänslan kan barn känna sig mer självsäkra och kapabla.

Empati

Vi främjar förståelse och medkänsla, vilket hjälper barn att bygga starka och positiva relationer. Empati utvecklas genom att uppmuntra barn att sätta sig in i andras situationer och känna med dem.

Emotionell reglering

Vi stödjer barn i att identifiera och hantera sina känslor på ett konstruktivt sätt. Detta inkluderar verktyg för att uttrycka och bearbeta känslor på ett hälsosamt sätt.

Syften med vårt arbete

Anknytning

Vi skapar en trygg miljö där barn känner sig älskade och stöttade, vilket främjar starka band med vårdgivare och familj. Trygg anknytning ger en stabil grund för barnens utveckling och välmående.

"Att prata med barn om komplicerade ämnen kan vara utmanande. Även för vi som jobbar med det dagligen. Barnduken erbjuder en lekfull, kreativ lösning." - Eva, sjukhuskurator

"Barndukens affischer har förändrat atmosfären i vårt väntrum. Barnen blir engagerade, föräldrarna lugnare och alla blir lite gladare. Det är fint att ha ett verktyg som både underhåller och hjälper barnen att uttrycka sina känslor." - Sara, Sjuksköterska

Sagt om oss

"Samtalsduken har gjort succé bland personer som har som profession att arbeta med barn i kris. Alla vill ha en likadan, för den ringar in på ett bra sätt, enligt konstens alla regler, hur man ska samtala med barn" - Uppdragsgivare

Bygg din egen barnduk

Barnduken tar sig an luriga samtal i många olika sammanhang. Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst möte hur vi kan stötta just era samtal med barn.